VITAJTE

Občianske združenie Huncokári na Piesku vzniklo zaregistrovaním 24. januára 2014 na MV SR.
Zakladajúci členovia o.z. sú potomkovia miestnych huncokárov, ktorí tu, v oblasti Modra  Piesok, žili, bývali a pracovali od polovice 18. storočia.
Hlavným cieľom o.z. je záchrana kultúrneho dedičstva po huncokároch, aktívne podieľanie sa na záchrane a starostlivosti o pamiatky, ktoré sa tu po huncokároch ešte zachovali – cintorín, škola, kaplnka.
Združenie chce postupovať najmä týmito formami:
– organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v nadväznosti na historické a kultúrne tradície, v termínoch január (sviatok sv. Vincenta) a júl (sviatok sv. Magdalény)
– nadväzovanie kontaktov s rodinami huncokárov z iných oblastí
– starostlivosť o zachovanie prírodného charakteru lokality Modra – Piesok
– spolupráca s organizáciami a inštitúciami usilujúcimi sa o podobný cieľ

Na žiadosť o.z. Huncokári na Piesku vyšlo vedenie mesta Modry v ústrety a 17. apríla 2014 nám zverilo starostlivosť o huncokársky cintorín na Piesku.
Robíme brigády, na ktorých sa zúčastňujú potomkovia huncokárov, ale aj terajší obyvatelia a chatári z Piesku, rôzni sympatizanti nášho združenia  a o.z. Priatelia lesa. Skrášlili sme cintorín vyhrabávaním, kosením, očistením a natieraním dreveného plotu (jednorazová údržba plotu stojí asi 400 – 500 eur a zatiaľ sme ho natierali 4 krát). Okrem toho naše združenie na cintoríne obnovilo niektoré hroby a osadilo 18 krížov strednej veľkosti, 3 malé (detské) kríže a hlavný kríž.  Na kríže bolo použité drevo zo sibírskeho smreku, ktoré má dlhú životnosť. Vzhľad krížov sme okopírovali z pôvodných starých, ktoré na cintoríne zostali (2 kusy).
Nový vzhľad cintorína oslovil širokú verejnosť a prispel k skrášleniu tejto lokality.
Okrem cintorína by sme sa chceli zapojiť aj do rekonštrukcie starej školy a prírodného kúpaliska, ktoré sa v budúcnosti plánujú.
V spolupráci s mestom Modra a penziónom Huncokár organizujeme zimné a letné huncokárske hody (na Vincenta, 21. januára a na Magdalénu, 22. júla) . Tento rok (2016) už 12. ročník.